Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Szczekocinach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach jest samorządową instytucją kultury, która działa na terenie miasta i gminy Szczekociny od 1975 r. Naszym podstawowym celem jest inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej, realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, a od 2011 r. także w zakresie sportu i rekreacji. Działalność MGOKiS ma charakter wielokierunkowy i prowadzona jest zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zgodnie ze statutem, naszym podstawowym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą.