Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Szczekocinach

Regulamin zajęć / Zarządzenia

RODO w MGOKiS w Szczekocinach

 

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Kto przetwarza dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (MGOKiS), ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGOKiS, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku, uzupełniające dane kontaktowe itp.) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych) będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

– wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

– poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

– przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

MGOKiS, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa (i Państwa podopiecznych), za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań MGOKiS, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne MGOKiS.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

MGOKiS przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

MGOKiS wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny lub pocztą elektroniczną, na adres: mgokis@szczekociny.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

RODO w MGOKiS w Szczekocinach

 

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Kto przetwarza dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (MGOKiS), ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGOKiS, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku, uzupełniające dane kontaktowe itp.) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych) będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

– wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

– poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

– przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

MGOKiS, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa (i Państwa podopiecznych), za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań MGOKiS, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne MGOKiS.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

MGOKiS przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

 

MGOKiS wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny lub pocztą elektroniczną, na adres: mgokis@szczekociny.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty do pobrania: