Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Szczekocinach

Doposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w niezbędny sprzęt pełniący funkcję kulturalną

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


           „Doposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w niezbędny sprzęt pełniący funkcję kulturalną” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakres operacji wchodzi:
– projektor 10000 ANSI FULL-HD z obiektywem 0:23,
– ekran projekcyjny, ramowy, przenośny, składany w skrzyni na kółkach QUICK_FOLD-PRO 600 X 375 cm,
– 5 szt. mikrofonów SHURE PG 58,
– laptop HP,
– kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 4020i,
– aparat Nicon D3500 18-55 VR Kit,
– ekran do projektora 2110 x 1610,
– komplet mikroportów (5 szt. – mikroportów HSE-150/SK Best.-Nr 23.4050, 5 szt.-nadajnik TXS-606 Best-Nr 25.4690, 1 szt. stacja txs-646),
– nagłośnienie LDM Trolley System z 2 mikrofonami doręcznymi H16+Trolley P, kolumna pasywna.
Całkowity koszt operacji 90 921,39 zł. Publiczne środki krajowe wypłacone przez ARiMR: 57 904,00 zł.
           Cel operacji: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie ośrodka kultury w niezbędny sprzęt mający na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.”
           Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


           „Doposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w niezbędny sprzęt pełniący funkcję kulturalną” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakres operacji wchodzi:
– projektor 10000 ANSI FULL-HD z obiektywem 0:23,
– ekran projekcyjny, ramowy, przenośny, składany w skrzyni na kółkach QUICK_FOLD-PRO 600 X 375 cm,
– 5 szt. mikrofonów SHURE PG 58,
– laptop HP,
– kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 4020i,
– aparat Nicon D3500 18-55 VR Kit,
– ekran do projektora 2110 x 1610,
– komplet mikroportów (5 szt. – mikroportów HSE-150/SK Best.-Nr 23.4050, 5 szt.-nadajnik TXS-606 Best-Nr 25.4690, 1 szt. stacja txs-646),
– nagłośnienie LDM Trolley System z 2 mikrofonami doręcznymi H16+Trolley P, kolumna pasywna.
Całkowity koszt operacji 90 921,39 zł. Publiczne środki krajowe wypłacone przez ARiMR: 57 904,00 zł.
           Cel operacji: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie ośrodka kultury w niezbędny sprzęt mający na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.”
           Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach.