Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Szczekocinach

Echo Szczekocin

„Echo Szczekocin” to miesięcznik informacyjny Miasta i Gminy Szczekociny. Pierwszy (zerowy) numer gazety ukazał się w grudniu 1991 r. Zgodnie z zamieszczonym w nim założeniem programowym „Echo Szczekocin” jest gazetą, która ma pisać o wszystkim, co dotyczy Miasta i Gminy Szczekociny, a zwłaszcza zawierać informacje o wydarzeniach, które mają istotny wpływ na naszą (mieszkańców miasta i gminy) teraźniejszość i przyszłość. Stara się także przybliżyć czytelnikom historię Szczekocin i okolic miasta, oraz promować naszą „Małą Ojczyznę”. Nie stroni także od informacji mniej ważnych, ale dziejących się tu i teraz.

Kompletne numery Echa Szczekocin
(wersja pdf, do pobrania z dysku Google):