Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Szczekocinach

Z rybactwem w tle – stworzenie miejsca odpoczynkowego w Ołudzy

           „Z rybactwem w tle – stworzenie miejsca odpoczynkowego w Ołudzy” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. W zakres operacji wchodzi:
– altana sześciokątna „Lizbona” 5 m z wyposażeniem – 2 szt.,
– kosz na śmieci, beczka 70 l – 2 szt.,
– ławka królewska z podłokietnikiem 150 – 4 szt.,
– transport altan, koszy i ławek,
– palenisko ogrodowe Troja – 2 szt.,
– tablica regulaminowa – 1 szt.,
– kostka brukowa wraz z ułożeniem 80 m2.
Całkowity koszt operacji 54 306,98 zł.
Dofinansowanie stanowi 81,64% kosztów kwalifikowalnych, tj. 44 336,00 zł w tym EFMR w wysokości 37 685,60 zł, wkład krajowy w wysokości 6 650,40 zł.
           Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze RLGD „Jurajska Ryba” poprzez zakup dwóch altan rekreacyjnych z wyposażeniem oraz zagospodarowanie przyległego terenu.
           Beneficjent: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach.

Galeria: